Bezpieczne Kasowanie Danych według Standardu NIST 800-88

Written by sdr_adm

lip 4, 2024

Bezpieczne Kasowanie Danych według Standardu NIST 800-88
W dobie cyfrowej transformacji i rosnącej ilości przetwarzanych danych, zabezpieczenie informacji przed nieautoryzowanym dostępem staje się kluczowe. Jednym z aspektów ochrony danych jest ich bezpieczne usuwanie, które uniemożliwia odzyskanie danych przez niepowołane osoby. Standard NIST 800-88, opracowany przez National Institute of Standards and Technology (NIST), dostarcza wytycznych dotyczących skutecznego usuwania danych z nośników informacji. Poniżej przedstawiamy szczegółowy przegląd metod kasowania danych zgodnie z tym standardem.
Wprowadzenie do NIST 800-88
NIST 800-88, znany również jako „Guidelines for Media Sanitization”, to kompleksowy dokument, który definiuje procedury i metody sanitacji danych, czyli ich trwałego usuwania z nośników. Celem tych wytycznych jest zapewnienie, że dane zostaną usunięte w sposób, który uniemożliwia ich odzyskanie, niezależnie od technologii i narzędzi używanych do tego celu.
Metody Kasowania Danych
Standard NIST 800-88 wyróżnia trzy główne kategorie metod usuwania danych: Clear, Purge i Destroy.
1. Clear
Metoda „Clear” polega na logicznym usunięciu danych w sposób, który utrudnia ich odzyskanie przy użyciu typowych narzędzi programowych.
 • Nadpisywanie (Overwriting): Dane są nadpisywane nowymi wartościami, zwykle losowymi ciągami znaków lub zerami. Często wystarcza jednokrotne nadpisanie, aby dane były nieodwracalne.
 • Resetowanie do ustawień fabrycznych: W przypadku urządzeń takich jak smartfony czy tablety, metoda „Clear” może obejmować przywrócenie urządzenia do ustawień fabrycznych.
2. Purge
Metoda „Purge” obejmuje bardziej zaawansowane techniki usuwania danych, które są trudniejsze do odwrócenia niż metody „Clear”. Jest to często stosowane dla nośników, które mogą opuścić kontrolowane środowisko. Purge może być realizowane za pomocą programowego kasowania danych, które jest zaawansowaną metodą nadpisywania, oraz fizycznych metod sanitacji.
 • Zaawansowane nadpisywanie programowe: W przypadku nośników magnetycznych i niektórych nośników półprzewodnikowych (SSD), programowe metody „Purge” obejmują wielokrotne nadpisywanie danych specjalistycznym oprogramowaniem, które stosuje bardziej złożone wzorce nadpisywania i weryfikacji, aby zapewnić, że wszystkie dane zostały skutecznie usunięte.
 • Demagnetyzacja (Degaussing): Ta technika usuwa dane z nośników magnetycznych przez zniszczenie pola magnetycznego. Proces ten sprawia, że nośniki stają się niezdatne do dalszego użytku.
 • Specjalistyczne komendy dla SSD: W przypadku nowoczesnych dysków SSD używa się komend takich jak Secure Erase, które są optymalizowane pod kątem efektywnego usuwania danych z pamięci półprzewodnikowej. Komendy te korzystają z wbudowanych funkcji sprzętowych dysków, aby przeprowadzić kompleksowe i nieodwracalne usunięcie danych.
3. Destroy
Metoda „Destroy” polega na fizycznym zniszczeniu nośnika danych, co uniemożliwia jakiekolwiek odzyskanie danych.
 • Rozdrabnianie (Shredding): Nośniki są mechanicznie rozdrabniane na małe kawałki.
 • Palenie (Incineration): Nośniki są spalane w specjalistycznych piecach.
 • Krążenie i przebijanie (Crushing and Punching): Nośniki są kruszone lub przebijane specjalnymi urządzeniami.
Zastosowanie Metod Kasowania
Wybór odpowiedniej metody kasowania danych zależy od kilku czynników, takich jak poziom poufności danych, typ nośnika oraz przyszłe przeznaczenie nośnika.
 • Dane niskiej poufności: Mogą być usuwane metodą „Clear” poprzez nadpisywanie.
 • Dane średniej poufności: Wymagają metod „Purge”, jak demagnetyzacja czy specjalistyczne komendy dla SSD.
 • Dane wysokiej poufności: Powinny być usuwane metodą „Destroy”, zapewniającą fizyczne zniszczenie nośnika.
Weryfikacja Usunięcia Danych
Po zakończeniu procesu kasowania danych zaleca się przeprowadzenie weryfikacji, aby upewnić się, że dane zostały skutecznie usunięte.
 • Kontrole losowe: Sprawdzanie losowych sektorów lub plików, aby potwierdzić brak danych.
 • Narzędzia do odzyskiwania danych: Próba odzyskania danych przy użyciu profesjonalnych narzędzi.
Zgodność z Regulacjami
Procesy usuwania danych powinny być zgodne z lokalnymi i międzynarodowymi regulacjami i standardami, takimi jak:
 • GDPR: Ogólne rozporządzenie o ochronie danych, szczególnie ważne dla organizacji działających w UE.
 • ISO/IEC 27001: Standard zarządzania bezpieczeństwem informacji.
Podsumowanie
Standard NIST 800-88 oferuje kompleksowe wytyczne dotyczące bezpiecznego kasowania danych, które są kluczowe dla ochrony poufnych informacji. Wybór odpowiedniej metody kasowania zależy od wielu czynników, w tym od rodzaju nośnika i poziomu poufności danych. Poprzez stosowanie się do tych wytycznych, organizacje mogą skutecznie chronić swoje dane przed nieautoryzowanym dostępem i odzyskaniem, jednocześnie spełniając wymagania regulacyjne i prawne.

Zobacz inne wpisy

Nie znaleziono żadnych wyników

Nie znaleziono szukanej strony. Proszę spróbować innej definicji wyszukiwania lub zlokalizować wpis przy użyciu nawigacji powyżej.