Nasze certyfikaty

DZIAŁAMY W OPARCIU O:

Certyfikat Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy według ISO 45001:2022 jest najbardziej uznanym standardem zarządzania przedsiębiorstwem na świecie i potwierdza, że usługi świadczone przez naszą firmę pozostają zgodne z odpowiednimi normami i spełniają wysokie standardy jakości w zakresie:

 • uwzględnienie kwestii związanych z BHP w wizji, misji i celach strategicznych organizacji a tym samym zwiększenie ich wpływu na kulturę organizacyjną firmy,
 • zwiększenie zaangażowania najwyższego kierownictwa w kwestie BHP,
 • zarządzanie ryzykiem i możliwościami wynikającymi z funkcjonowania systemu zarządzania BHP,
 • zintegrowane podejście – poprzez zastosowanie struktury HLS, tak jak w innych normach dotyczących systemów zarządzania.

Certyfikat zgodności z normą wydaje niezależna jednostka certyfikująca.

Jednostką, która przeprowadziła proces certyfikacji systemu w SDR-IT jest TÜV SÜD Management Service GmbH z siedzibą w München Niemcy www.tuv-sud.pl

CERTYFIKAT ISO45001:2022

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością według ISO 9001:2015 jest najbardziej uznanym standardem zarządzania przedsiębiorstwem na świecie i potwierdza, że usługi świadczone przez naszą firmę pozostają zgodne z odpowiednimi normami i spełniają wysokie standardy jakości w zakresie:

 • usuwanie danych i niszczenie dysków,
 • handel sprzętem elektronicznym.

Certyfikat zgodności z normą wydaje niezależna jednostka certyfikująca.

Jednostką, która przeprowadziła proces certyfikacji systemu w SDR-IT jest TÜV SÜD Management Service GmbH z siedzibą w München Niemcy www.tuv-sud.pl

CERTYFIKAT ISO9001:2015

Certyfikat Systemu zarządzania środowiskowego PN- EN ISO 14001:2015 oznacza, iż wszelkie nasze usługi wykonujemy dbając i wspomagając ochronę środowiska w zakresie:

 • usuwanie danych i niszczenie dysków,
 • handel sprzętem elektronicznym.

Certyfikat zgodności z normą wydaje niezależna jednostka certyfikująca.

Jednostką, która przeprowadziła proces certyfikacji systemu w SDR-IT jest TÜV SÜD Management Service GmbH z siedzibą w München Niemcy www.tuv-sud.pl

CERTYFIKAT ISO14001:2015

Certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001:2013 gwarantuje najwyższy poziom ochrony danych powierzanych przez klientów SDR-IT w zakresie:

 • usuwanie danych i niszczenie dysków
 • handel sprzętem elektronicznym

Obszary związane z bezpieczeństwem informacji to:

 • polityka bezpieczeństwa
 • organizacja bezpieczeństwa informacji
 • zarządzanie aktywami
 • bezpieczeństwo zasobów ludzkich
 • bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe
 • zarządzanie systemami i sieciami
 • kontrola dostępu
 • zarządzanie ciągłością działania
 • rozwój i utrzymanie systemów informatycznych
 • zarządzanie incydentami dotyczącymi bezpieczeństwa informacji
 • zgodność z wymaganiami prawnymi
 • certyfikat zgodności z normą wydaje niezależna jednostka certyfikująca

Jednostką, która przeprowadziła proces certyfikacji systemu w SDR-IT jest TÜV SÜD Management Service GmbH z siedzibą w München Niemcy www.tuv-sud.pl

CERTYFIKAT ISO27001:2013

Jesteśmy Partnerami Blancco

Poniżej prezentujemy wybrane certyfikaty i rekomendacje posiadane przez firmę Blancco, oprogramowanie certyfikowane, testowanie i zatwierdzone przez najwieksza ilość organizacji na świecie.

Certified for Common Criteria (ISO 15408)

Blancco Drive Eraser 7.3.1
Blancco Drive Eraser 6.9.1
Blancco File 8.2

2023r
2020r
2017r

TÜV Saarland

Blancco Drive Eraser
Blancco Mobile Diagnostics & Erasure
Blancco Removable Media Eraser
Blancco LUN Eraser
Blancco Virtual Machine Eraser

2023r

STQC (Standardization Testing & Quality Certification)

Blancco Drive Eraser 7.8.2

2023r

Netherlands National Communication Security Agency

Blancco Drive Eraser

2023r

Norwegian National Security Authority (NSM)

Blancco Drive Eraser

2023r

TTA – Telecommunications Technology Association

Blancco Drive Eraser 7

2022r

ADISA Certification

Blancco Drive Eraser 7
Blancco Mobile Device Eraser

2022r
2021r

BSI – Federal Office for Information Security

Blancco Drive Eraser 6

2018r

Ontrack

Blancco Drive Eraser

2018r

North Atlantic Treaty Organization (NATO)

Blancco Drive Eraser 6

2018r

Potwierdzenie poziomu bezpieczeństwa

Niezależne centrum certyfikacji DEKRA potwierdziło w ekspertyzie, że 4-wałowe rozdrabniacze Untha z łatwością spełniają nową normę bezpieczeństwa DIN 66399-2 (systemy niszczenia plików i nośników danych). Nasze niszczarki Untha niszczą nośniki danych w ramach poziomów bezpieczeństwa P4, E3, O5, T5, H5. W przypadku  dysków SSD, płyt CD, DVD, pendrive, kart mikroprocesorowych oraz płyt drukowanych zawierających pamięci flash korzystamy również z rozdrabniacza DEPEI z poziomem bezpieczeństwa  E5/E6.