Programowe usuwanie danych

Wykorzystaj Blancco

Wykorzystaj Blancco i ciesz się pełnym bezpieczeństwem swoich danych! To niezawodne oprogramowanie gwarantuje bezpieczne i nieodwracalne usuwanie danych ze wszystkich nośników.

Blancco jest rynkowym liderem w zakresie usuwania danych z dysku – potwierdzają to liczne certyfikaty i rekomendacje. To oznacza, że możesz mieć pełne zaufanie do naszego rozwiązania.

Blancco nie tylko usuwa dane, lecz także dostarcza szczegółowe raporty z całego procesu. Możesz spać spokojnie, wiedząc, że Twoje dane są bezpieczne i nikt się do nich nie dostanie.

Nie ryzykuj, gdy chodzi o prywatność i bezpieczeństwo danych. Wybierz Blancco i raz na zawsze zabezpiecz swoje informacje!

Bezpieczeństwo

 • Ponad 24 standardy nadpisywania do wyboru.
 • Opatentowany sposób usuwania danych z dysków SSD.
 • Weryfikacja poprawności usuwania danych ze wszystkich sektorów dysku.
 • Raport potwierdzający kasowanie danych – bez możliwości późniejszej edycji.

  Efektywność

  • Zarządzanie usuwaniem danych z centralnej konsoli.
  • Skalowanie operacji.
  • Sprawne działanie – bez względu na system operacyjny i producenta sprzętu.

   Zgodności z firmową polityką bezpieczeństwa

   • Przechowywanie raportów w jednym miejscu – bez możliwości ingerencji.
   • Możliwość przeglądania, wysyłania i zapisywania raportów przez firmowy zespół ds. bezpieczeństwa.
   • Dostosowanie raportowania do Twoich potrzeb i wymagań.

    PROGRAMOWE USUWANIE DANYCH –
    NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ?

    Zgodność oprogramowania 

    Zgodność oprogramowania usługodawcy z powszechnie obowiązującymi wymaganiami prawnymi i technicznymi – posiadanie wymaganych certyfikatów, zezwoleń i koncesji urzędów państwowych oraz organizacji międzynarodowych.

    Wszechstronność

    Jedno kompleksowe rozwiązanie, które umożliwia usuwanie danych z różnych urządzeń takich jak dyski HDD, SSD i pamięci Flash.

    Sposób raportowania

    Raport powinien zawierać numery seryjne urządzeń, potwierdzać, że dane zostały skutecznie usunięte i zapisać informacje o osobie/firmie, która to zrobiła.

    Szerokie wsparcie 

    Usługodawca powinien zapewniać wsparcie dla różnych platform sprzętowych.

    Automatyzacja operacji

    Proste w obsłudze oprogramowanie do usuwania danych. Powinno wykonywać większość zadań automatycznie, aby klient nie musiał angażować dodatkowych zasobów.

    Wydajność

    Oprogramowanie i zasoby pozwalające szybko usuwać dużą ilość danych. To pomaga obniżyć koszty przechowywania nieużywanego sprzętu.

    Usuwanie danych z urządzeń mobilnych

    W Twojej firmie przybywa coraz więcej urządzeń mobilnych? Przyjdzie moment, w którym trzeba będzie przeprowadzić usuwanie danych. To dość złożona operacja, która wymaga starannego planowania. Ale nie martw się – mamy rozwiązanie i na to!

    SDR-IT korzysta z oprogramowania Blancco Mobile Device Eraser, które zarówno skutecznie usuwa wszystkie dane z urządzeń mobilnych, jak i przeprowadza ich kompleksową diagnostykę.

    Specjalnie dla Ciebie:

    • przeprowadzimy diagnostykę – znajdziemy i rozwiążemy problemy z wydajnością;
    • skasujemy dane – masz do wyboru aż 13 standardów usuwania, w tym Aperiodic, algorytmy losowe, Crypto Erase i DoD 5520.22M;
    • przygotujemy raport – otrzymasz podsumowanie, które jest odporne na manipulację.

    Zalety stosowania Blanco Mobile Eraser

    • działa na wielu systemach operacyjnych – iOS, Android, Windows Phone i BlackBerry,
    • szybko usuwa dane z ponad 80 urządzeń mobilnych jednocześnie,
    • automatycznie wybiera najszybszą i najskuteczniejszą metodę usuwania danych,
    • posiada niezawodne testy pozwalające rozwiązać problemy z wydajnością urządzeń (rozładowanie akumulatora, awarie karty),
    • jest zgodny z przepisami państwowymi, federalnymi i międzynarodowymi dotyczącymi prywatności danych, w tym NIST 800-88 Clear & Purge , RODO, DOD 5220.22,
    • skraca czas przetwarzania dzięki testom automatycznym,
    • zapewnia analizę danych na przetworzonych urządzeniach,
    • umożliwia sprawdzanie numerów IMEI, FMiP i blokad operatora,
    • tworzy certyfikowaną ścieżkę audytu zabezpieczoną przed nieuprawnioną manipulacją.

    Bezpieczne usuwanie danych stanowi ostatni krok w każdej kompleksowej polityce bezpieczeństwa danych.

    dostępne metody wymazywania danych z sdr-it

    Nazwa

    Opis

    Air Force System Security Instruction 5020

    Ilość cykli nadpisywania: 2 
    Pierwotnie zdefiniowana przez Siły Powietrzne Stanów Zjednoczonych, ta metoda nadpisywania składa się z dwóch przebiegów i kończy się weryfikacją zapisu.

    Aperiodic random overwrite/Random

    Ilość cykli nadpisywania: 1
    Ten proces nadpisuje dane losowym, zamiast statycznym, wzorem. Każdy sektor dysku będzie zawierał różne dane. Proces ten kończy się weryfikacją zapisu.

    Blancco SSD Erasure

    Ilość cykli nadpisywania: –
    Wielofazowe, własnościowe podejście firmy Blancco do kasowania danych na dyskach SSD wykorzystuje wszystkie obsługiwane protokoły bezpieczeństwa SSD. Ta innowacyjna metoda obejmuje wielokrotne losowe nadpisywanie, kasowanie na poziomie firmware, usunięcie blokady zamrożenia oraz pełną weryfikację.

    Bruce Schneier’s Algorithm

    Ilość cykli nadpisywania: 7
    Ten 7-stopniowy proces, zaprezentowany przez specjalistę ds. bezpieczeństwa Bruce’a Schneiera, nadpisuje dane przy użyciu jedynek, zer oraz strumienia losowych znaków.

    BSI-2011-VS

    Ilość cykli nadpisywania: 4
    Ten 4-przebiegowy system jest oryginalnym standardem BSI zdefiniowanym przez Niemiecki Federalny Urząd ds. Bezpieczeństwa Informacji.

    BSI-GS

    Ilość cykli nadpisywania: 1
    Zdefiniowany przez Niemiecki Federalny Urząd ds. Bezpieczeństwa Informacji, proces ten rozpoczyna się od usunięcia ukrytych dysków (HPA/DCO, jeśli istnieją) i nadpisania ich losowymi danymi aperiodycznymi. Następny krok wywołuje polecenie oparte na firmware, zależne od typu dysku. Ostatnim krokiem jest weryfikacja zapisu.

    BSI-GSE

    Ilość cykli nadpisywania: 2 
    BSI-GSE dodaje jeden dodatkowy krok do BSI-GS. Po pierwszym nadpisaniu, dodaje się dodatkowe nadpisanie losowymi danymi aperiodycznymi przed przejściem do ostatnich dwóch kroków.

    CESG CPA – Higher Level

    Ilość cykli nadpisywania: 3
    Standard Narodowego Urzędu Technicznego ds. Ochrony Informacji rządu Wielkiej Brytanii to 3-przebiegowy proces z weryfikacją po każdym kroku.

    Cryptographic Erasure (Crypto Erase)

    Ilość cykli nadpisywania: –
    Ta metoda wykorzystuje natywne polecenie do wywołania kryptograficznego wymazania, które kasuje klucz szyfrowania. Chociaż zaszyfrowane dane pozostają na urządzeniu przechowującym, są one efektywnie niemożliwe do odszyfrowania, co powoduje, że dane są nieodzyskiwalne. Ponieważ metoda ta korzysta z natywnych poleceń zdefiniowanych przez producenta, jest dostępna tylko jeśli jest obsługiwana przez kasowany dysk.

    DoD 5220.22-M

    Ilość cykli nadpisywania: 3
    Opublikowany przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych (DoD) w ramach Narodowego Programu Operacyjnego Bezpieczeństwa Przemysłowego (również znany jako dokument DoD #5220.22-M), określa proces nadpisywania dysków twardych (HDD) wzorami jedynek i zer. Proces ten wymaga trzech bezpiecznych przebiegów nadpisywania oraz weryfikacji po zakończeniu ostatniego przebiegu.

    DoD 5220.22-M ECE

    Ilość cykli nadpisywania: 7
    Metoda ta jest rozszerzoną (7-przebiegową) wersją standardu DoD 5220.22-M. Wykonuje ona procedurę DoD 5220.22-M dwukrotnie, z dodatkowym przebiegiem (standard DoD 5220.22-M (C)) umieszczonym pomiędzy nimi.

    Extended Firmware Based Erasure

    Ilość cykli nadpisywania: 3
    Ta standardowa definicja firmy Blancco rozszerza proces o nadpisanie jako pierwszy krok, a następnie stosuje standardowe kasowanie oparte na firmware, co czyni to trójstopniowym procesem.

    Firmware Based Erasure

    Ilość cykli nadpisywania: 2 
    Ten standard zdefiniowany przez firmę Blancco to dwustopniowy proces, który wywołuje polecenie firmware zależne od typu dysku. Ostatnim krokiem procesu jest weryfikacja zapisu.

    HMG Infosec Standard 5, Higher Standard

    Ilość cykli nadpisywania: 3
    Stosowany przez brytyjski rząd, ten 3-przebiegowy proces nadpisywania dodaje jedno dodatkowe nadpisanie. Podobnie jak w standardzie podstawowym, proces ten kończy się weryfikacją zapisu.

    HMG Infosec Standard 5, Lower Standard

    Ilość cykli nadpisywania: 1
    Stosowany przez brytyjski rząd, ten 1-przebiegowy proces nadpisywania polega na zapisaniu wzoru zerowego. Proces ten kończy się weryfikacją zapisu.

    IEEE 2883-2022 Clear

    Ilość cykli nadpisywania: 0-2 
    Stworzony przez IEEE Standards Association, standard IEEE Clear wymaga usunięcia/erasera pewnych obszarów (takich jak ukryte obszary, opróżnione elementy pamięci lub strefy cache, jeśli istnieją). Dane są następnie oczyszczane (poprzez polecenie oparte na firmware lub nadpisanie) oraz weryfikowane.

    IEEE 2883-2022 Purge

    Ilość cykli nadpisywania: 0-2 
    Stworzony przez IEEE Standards Association, standard IEEE Purge wymaga usunięcia/erasera pewnych obszarów (takich jak ukryte obszary, opróżnione elementy pamięci lub strefy cache, jeśli istnieją). Dane są następnie oczyszczane (przy użyciu polecenia opartego na firmware) oraz weryfikowane. Aby dowiedzieć się więcej, zapraszam do przeczytania naszego artykułu „Nowy standard erasure danych IEEE wypełnia luki technologiczne

    National Computer Security Center (NCSC-TG-025)

    Ilość cykli nadpisywania: 3
    Zdefiniowany przez amerykańską Narodową Agencję Bezpieczeństwa (NSA), ten 3-przebiegowy system obejmuje weryfikację po każdym przebiegu zawierającym wzory 0, 1 oraz losowy znak.

    Navy Staff Office Publication (NAVSO P-5239-26)

    Ilość cykli nadpisywania: 3
    Opublikowany przez US Navy, ten 3-przebiegowy system używa określonego znaku (oraz jego dopełnienia) oraz losowego znaku. Proces kończy się weryfikacją zapisu.

    NIST 800-88 Clear

    Ilość cykli nadpisywania: 0-2 
    Standard NIST 800-88 Clear, opracowany przez Narodowy Instytut Standardów i Technologii, wymaga usunięcia ukrytych obszarów (HPA/DCO, jeśli istnieją). Następnie dane są nadpisywane i weryfikowane.

    NIST 800-88 Purge

    Ilość cykli nadpisywania: 0-2 
    Metoda ta wymaga usunięcia ukrytych obszarów (HPA/DCO, jeśli istnieją). W zależności od typu dysku, wywoływane jest polecenie oparte na firmware, a ostatnim krokiem jest weryfikacja zapisu. Nasz Przewodnik NIST udziela szczegółowych informacji na ten temat.

    NSA 130-1

    Ilość cykli nadpisywania: 3
    Zdefiniowany przez Narodową Agencję Bezpieczeństwa, ten sposób wykorzystuje 3-przebiegowe nadpisywanie: zapisuje losowy znak, następnie kolejny losowy znak i na koniec znany wartość. Proces kończy się weryfikacją zapisu.

    OPNAVINST 5239.1A

    Ilość cykli nadpisywania: 3
    Określony przez US Navy, ten proces kończy się weryfikacją zapisu po 3-przebiegowym nadpisywaniu – pierwszy przebieg to losowy bajt, a następne dwa przebiegi to nadpisanie statyczne.