Contact

Contact us

Phone number

Opening hours

Mon – Fri: 9:00 – 17:00 (CET)

Company details

SDR-IT Sp. z o.o.
ul Wojewódzka 13a
58-560 Jelenia Góra
Regon: 382868461
NIP: 6112800476
KRS: 0000777786
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
BDO: 000146588

Locations

SDR-IT Sp z o.o.
Wojewódzka 13a, 58-560 Jelenia Góra
+48 75 64 32 113
info@sdr-it.pl

SDR-IT GmbH
Königstraße 27c, 70173 Stuttgart
+49 711 490 50 174
info@sdr-it.de